Zarząd NTT „SOKÓŁ”

Prezes zarządu          – Jacek Janikowski
Wiceprezes                – Kazimierz Toczko
Sekretarz                    – Edyta Mulik
Skarbnik                     – Dariusz Jagodziński
Członek zarządu        – Jakub Tacikowski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący         – Zbigniew Wojciechowski
Członek komisji          – Mariola Knioła
Członek komisji          – Roman Wójtowicz