SINGIEL – 2018

Regulamin Ligi Tenisa Ziemnego

Nakielskiego Towarzystwa Tenisowego „SOKÓŁ

TERMIN I MIEJSCE

 1. Liga zostanie rozegrana w okresie czerwiec-wrzesień 2018 r. na kortach ziemnych Nakielskiego Towarzystwa Tenisowego „Sokół” (NTT „Sokół”) przy ul. Parkowej 2 (dojazd od ul. Armii Krajowej) w Nakle nad Notecią.
 2. Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa mija dnia 10.06.2018 Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w domku tenisowym pod powyższym adresem lub pod numerem telefonu:
  601-325-097. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, oraz adres e-mail do korespondencji.

ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem rozgrywek ligowych jest Zarząd NTT, który sprawuje nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem.
 2. Osobą wyznaczoną przez Zarząd do nadzorowania prawidłowości prowadzenia rozgrywek ligowych (zwaną dalej koordynatorem) jest:

– Paweł Wąsowicz (tel. 601-186-381)

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami rozgrywek mogą być tylko członkowie NTT „SOKÓŁ”.
 2. Za wynajęcie kortu do rozgrywki ligowej uczestnik ligi nie ponosi dodatkowych opłat poza tymi wynikającymi z warunków ogólnego korzystania z kortów.
 3. Każdy uczestnik z chwilą zgłoszenia do rozgrywek oświadcza, że zna „Regulamin Ligi” oraz „Regulamin Korzystania z kortów”[1].
 4. Każdy uczestnik przystępuje do rozgrywek na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie. Zawodnicy nieletni winni posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w rozgrywkach. (Wzór zgody – Załącznik nr 2).
 5. Warunkiem udziału jest dobry stan zdrowia, który uczestnik potwierdza w chwili zgłoszenia do rozgrywek.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje powstałe podczas rozgrywek.
 7. Dla członków NTT warunkiem udziału w rozgrywkach jest opłacenie składki członkowskiej za 2017 rok oraz ewentualne uiszczenie niezapłaconych składek za ubiegłe lata.

SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Rozgrywki zostaną podzielone na:
  • Ligę Princess (panie);
  • Ligę I (panowie).
 2. Pełny skład poszczególnych grup określa tabela rozgrywek.
 3. Przy umieszczaniu zawodników na listach brana jest pod uwagę klasyfikacja Ligi z poprzedniego sezonu.
 4. Podczas rozgrywania meczu obowiązuje strój sportowy, obuwie do gry na nawierzchni ziemnej/mączce ceglanej (ang. clay) i zachowanie zasad fair play.
 5. Przyjmuje się, że zawodnicy posiadają własny sprzęt do gry.
 6. Spotkania rozgrywane będą według ustalonego wcześniej harmonogramu lub w innych terminach, za zgodą organizatora oraz zawodników.
 7. Przed rozpoczęciem rozgrywek każdemu zawodnikowi w poszczególnych ligach rozlosowany zostanie numer startowy. Na podstawie wylosowanych numerów ustalony zostanie system rozgrywek na cały sezon.
 8. Gospodarzem meczu jest osoba, której numer wymieniony jest jako pierwszy w określonym meczu w terminarzu (np. „5 – 7”: gospodarzem jest zawodnik z numerem 5).
 9. Wszystkich uczestników zobowiązuje się do terminowego rozgrywania wyznaczonych spotkań.
 10. Jeżeli zawodnik, z istotnego powodu, nie może rozegrać meczu zgodnie z harmonogramem, powinien poinformować o tym niezwłocznie swojego przeciwnika oraz Koordynatora rozgrywek proponując termin rozegrania meczu. Nowy termin bezwzględnie muszą zaakceptować obaj przeciwnicy.
 11. Jeśli Gospodarz spotkania nie przejawi inicjatywy zmierzającej do rozegrania meczu do ostatniego dnia określonego dla tego meczu w harmonogramie, w uzasadnionych przypadkach przeciwnik ma prawo domagać się przyznania Walk-Over za ten mecz[2].
 12. Mecze nierozegrane w terminach zgodnie z harmonogramem mogą zostać rozstrzygnięte w innych terminach, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9, jednakże nie później niż:
 • do dnia 28.09.2018 do godz. 20.00. w przypadku wszystkich rozgrywanych lig.
 1. W przypadku nierozegrania meczu do dnia, o którym mowa w pkt. 11:
 2. zawodnikowi, który uniemożliwił rozegranie meczu wpisuje się porażkę 0:6, 0:6, a przeciwnikowi przyznaje się zwycięstwo na zasadzie Walk-Over;
 3. obu zawodnikom przyznaje się zero punktów, jeśli nie można ustalić winnego nierozegrania meczu.
 4. W sytuacji rezygnacji zawodnika z udziału w rozgrywkach danej grupy, po ich rozpoczęciu, wszystkim pozostałym zawodnikom tej grupy przyznany zostanie Walk-Over za mecz z tym zawodnikiem bez względu na ilość rozegranych spotkań.
 5. Rozgrywki ligowe opierają się na systemie gry “każdy z każdym” w danej grupie.
 6. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów (w przypadku wyniku 6:6 w secie rozgrywany jest tie-break). Sety rozgrywane są od stanu 0:0. W przypadku remisu w setach rozgrywany jest decydujący set trzeci.
 7. Po zakończonym meczu zawodnicy mają obowiązek podać wynik osobie prowadzącej rozgrywki oraz wpisanie wyniku na tablicy ogłoszeń, na której będzie wywieszony harmonogram i tabela spotkań.
 8. Zarezerwowanie kortu i zapewnienie piłek do gry należy do Gospodarza meczu.
 9. Jeżeli Gospodarz meczu proponuje rozegranie meczu piłkami używanymi, a przeciwnik dysponuje piłkami nowymi, to piłki nowe stają się priorytetowymi.
 10. Wyniki rozgrywek będą prezentowane na stronie internetowej NTT oraz na tablicy w domku tenisowym.
 11. Nie przewiduje się rozgrywania meczy barażowych lub innych skutkujących spadkiem lub awansem zawodników pomiędzy ligami.
 12. W przypadku gdy w danej lidze do uczestnictwa w rozgrywkach przystąpi znaczna liczba osób, spotkania rozgrywane będą w dwóch grupach; A i B.
 13. Zasady doboru zawodników do grup przedstawiają się następująco: grupa A (miejsca z Ligi w poprzednim sezonie): 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 – grupa B: 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
 14. Po zakończeniu wszystkich spotkań w grupach Ligi zawodnicy zajmujący miejsca 1-2 w każdej z grup rozegrają Mini Turniej o miejsca 1-4.
 15. Mini Turniej rozegrany systemem pucharowym:

 

PÓŁFINAŁY

 • półfinał – 1A – 2B
 • półfinał – 2A – 1B

 

FINAŁ

 • zwycięzcy półfinałów
 1. Zwycięzca Mini Turnieju staje się automatycznie zwycięzcą Ligi, a drugi finalista zajmuje drugą pozycję w tej lidze.
 2. Za mecze rozegrane w ramach Mini Turnieju zawodnicy otrzymują punkty zgodnie z ogólną punktacją.
 3. Jeśli punktacja za mecze rozegrane w ramach ligi oraz Mini Turnieju nie będzie jednoznaczna zawodnicy, którzy ponieśli porażkę w półfinałach rozegrają mecz o 3 miejsce w Lidze.
 4. Jeśli punktacja za mecze rozegrane w ramach ligi oraz Turnieju Masters nie będzie jednoznaczna, to zawodnicy zajmujący miejsca 3 i niższe w danej grupie będą walczyć ze swoimi odpowiednikami z grupy przeciwnej o kolejne miejsca. Np. zawodnik zajmujący miejsce 3 w grupie A rozegra mecz z zawodnikiem zajmującym miejsce 3 w grupie B o miejsce V, nr 4A z nr 4B o miejsce VII…itd.
 5. Na zakończenie sezonu zawodnikom I ligi, Ligi Princess oraz Ligi VIP przyznawane są punkty rankingowe. Za pierwsze miejsce w Lidze zawodnik otrzymuje 100 punktów. Za każde miejsce kolejne zawodnik otrzymuje 5 punktów mniej.
 6. Zawodnik za miejsce niższe niż 20 otrzymuje 5 punktów za udział w rozgrywkach.
 7. Zawodnik, który w danym sezonie nie rozegra żadnego meczu nie otrzymuje punktów.
 8. Punkty zsumowane na koniec ligi decydują o miejscu w rozgrywkach.
 9. Zwycięzcy każdej ligi otrzymują nagrody ufundowane przez sponsorów lub/i zarząd.

PUNKTACJA

 1. Zwycięstwo – 2 punkty
 2. Przegrana – 1 punkt
 3. Przegrana przez Walkover – 0 punktów
 4. Mecz nierozegrany – 0 punktów
 5. mecz wygrany poprzez krecz lub walkower – 2 pkt (wynik 6:0, 6:0)

ZASADY OKREŚLANIA KOLEJNOŚCI W TABELI:

 1. Ilość zdobytych punktów
 2. Różnica setów (ilość wygranych – ilość przegranych)
 3. Różnica gemów (ilość wygranych – ilość przegranych)
 4. Wynik bezpośredniego spotkania
 5. Wynik losowania

OPŁATY

Uczestnictwo w lidze tenisa ziemnego jest bezpłatne

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga ostatecznie organizator, którym jest Zarząd NTT. Organizator wydaje również ostateczną decyzję dotyczącą ustalenia wyników.

 

 DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

/-/ ZARZĄD NTT „Sokół”

[1] Dokumenty są do pobrania ze strony NTT „Sokół” lub dostępne do zapoznania w domku tenisowym.

[2] Ostateczną decyzję podejmuje Zarząd NTT.